Bestyrelsen på Herlufsholm Idrætscenter

Herlufsholm Idrætscenter er en selvejende institution, der driver Herlufsholm Idrætscenter, Næstved Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin. 
HIC's væsentligste funktion er drift af den fremtidige udbygning Herlufsholm Idrætscenter.
Bestyrelsen består pr. 29. april 2023  af:
  • Formand:  Michael Kristiansen - Efterårsvej 17, 4700 Næstved - 3016 0692
  • Næstformand Peter Jørgensen - Rønhave Parkvej 70, 4736 Karrebæksminde - 4073 0317

 

  Bestyrelsesmedlemmer :

  • Kim Steen - Rugmarken 1B Fensmark, 4684 Holmegaard - 2027 3065
  • Lasse Lowater - Solvangsvej 54, 4700 Næstved - 4196 4541
  • Thomas Thomsen - Gustav Wieds Vej 10, 4700 Næstved - 3032 2751
  • Michael Schunck , Jættestuen 68, 4700 Næstved - 5132 9619

    Næstved Byråd
  • Rico Carlsen - Sandvedvej 27, 4250 Fuglebjerg - 4068 5416 
  • Tina Højlund Pedersen - Ringstedgade 105, 4700 Næstved - 2159 5710