Bestyrelsen på Herlufsholm Idrætscenter

Herlufsholm Idrætscenter er er en selvejende institution, der driver Herlufsholm Idrætscenter, Næstved Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin.
HIC's væsentligste funktion er drift, vedligeholdelse samt den fremtidige udbygning af den selvejende institution Herlufsholm Idrætscenter.
Bestyrelsen består af:
 • Formand Hans Nikolajsen Elverdalen 25, 4700 Næstved 4015 3265
 • Næstformand Ole Madsen Wesselsvej 102, 4700 Næstved 5573 6709 - 5577 0377 
 • Sekretær Peter Jørgensen Rønhave Parkvej 70, 4736 Karrebæksminde  4073 0317 

  Bestyrelsesmedlemmer:
 • Flemming Jørgensen Georg Brandes Vej 45, 4700 Næstved 2088 8898
 • Steen Petersen Gustav Wieds Vej 23, 4700 Næstved  3013 1897
 • Flemming Vildgaard Hansen Tudsebjergvej 1, Ladby , 4700 Næstved 2097 6673 

  Næstved Byråd
 • Per Sørensen Lindebjerggårdsvej 20, 4700 Næstved 4074 2475
 • Rico Carlsen Sandvedvej 27, 4250 Fuglebjerg 

  Idrætscenteret
 • Centerleder Philip Green  Fjordtoften 11, Dyves Bro, 4700 Næstved  2162 3040